Koncentrák Buchenwald XXVI: Lidový komisariát vnitřních záležitostí

12. 01. 2019 18:00:00
Vznešený název organizace, která měla řadu útvarů, z nichž jeden spravoval věznice a pracovní tábory. Komu nic název organizace neřekne, tak si možná vzpomene na zkratku složenou z počátečních písmen ruského originálu. NKVD.

Наро́дный комиссариа́т вну́тренних дел СССР, Lidový komisariát vnitřních záležitostí, zkratka NKVD, patřil k centrálním státním orgánům Sovětského svazu. Působil v letech 1934 - 1946, poté byl přejmenován na Ministerstvo vnitřních záležitostí. Do podřízenosti NKVD spadalo pět správ, z jejichž názvů je zřejmé, v jakých oblastech působily:

- Hlavní správa státní bezpečnosti;

- Hlavní správa dělnicko-rolnické milice;

- Hlavní správa pohraniční a vnitřní ochrany;

- Hlavní správa požární ochrany;

- Hlavní správa nápravně-pracovních táborů, pracovních kolonií a věznic.

Poslední správa tedy zřizovala a řídila Главное управление исправительно-трудовых лагерей, zkratka Gulagy. Je zapotřebí říci, že Gulagy nebyly vyhlazovacími továrnami jako šest nacistických Táborů smrti, tedy Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek, Chelmno a Osvětim. Ruské lágry však lze beze vší pochybnosti zařadit na roveň nacistických koncentračních a pracovních táborů, protože principiálně šlo o stejně odporná zařízení. Zde měli být vězni bezohledně vyždímáni pro těžkou práci a pak jako bezcenné trosky odhozeny. Z výnosu Rady lidových komisařů SSSR úkolem nápravně-pracovních táborů byla: "...ochrana společnosti před sociálně zvláště nebezpečnými zločinci prostřednictvím jejich izolace spojené se společensky prospěšnou prací...".

Je pravda, že do Gulagů byli umisťovány také kriminální živly. Převážně však šlo o lidi, které sovětský režim pronásledoval a kterých se chtěl zbavit nebo je izolovat. A nebyli to jen občané SSSR. Poláci, Maďaři, Židé, Čechoslováci, Finové a mnozí další. V táborech také skončili němečtí váleční zajatci, do rodné vlasti se jich vrátil jen zlomek. Existovalo asi 476 komplexů, pod které spadalo tisíce Gulagů rozmístěných převážně na Sibiři, kterými prošly milióny lidí. Podmínky v jednotlivých lágrech se značně lišily, odvíjely se od složení vězňů. Dělo se zde totéž, co v koncentračních táborech. Odpírající lékařská péče, nemoci a epidemie. Minimum stravy. Nedostatečné oblečení i v krutých mrazech. Nelidské tresty. Otrocká, vysilující práce, někde šestnáct hodin denně. Mučení. A taky popravy. Dozorci, kteří si na odlehlých místech dělali, co chtěli a zpravidla se chovali podle toho, kdo Gulagu velel.

Následující video je z dokumentárního filmu z roku 2009. Jmenuje se Přežili jsme Gulag a obsahuje výpovědi svědků o podmínkách ruských pracovních táborů. Zdroj YouTube.cz:

http://www.youtube.com/watch?v=lweNK9gxSug

Další videa jsou tři dokumentární filmy Čechoslováci v Gulagu. Jsou v něm životní osudy našich občanů spojené s Gulagy. Zdroj YouTube.cz:

http://www.youtube.com/watch?v=hfCcKxXiWOw

http://www.youtube.com/watch?v=BO5zrHzl-bk

http://www.youtube.com/watch?v=WwcWBl9bmxc

NKVD zřídilo v okupovaných částech Německa od května 1945 do ledna 1950 internační tábory, které měly charakter Gulagu. Vzhledem k tomu, že vězňům v táborech nebyl povolen žádný kontakt s okolním světem, říkalo se jim německy Schweigelager, Tiché tábory. Sovětský svaz se zdráhal jejich existenci oficiálně přiznat, dokud se tak nestalo pod tlakem západního tisku. Úmrtnost v Tichých táborech v důsledku špatné lékařské péče, mizerné hygieny a podvýživy byla vysoká. A ano, i zde se mučilo a popravovalo, obdobně jako v dobách nacistického režimu. Ve funkcích velitelů táborů stáli sovětští důstojníci. Mezi první vězně patřili osoby s přímými vazbami na nacismus, později přibývalo těch, kteří nesouhlasili s novým režimem ve Východním Německu.

Zatýkáni probíhalo na základě sovětského výnosu šéfa NKVD ze dne 18. dubna 1945, kterým v té době byl Lavrentij Pavlovič Berija. Tedy muž, který Stalinovi navrhl a zorganizoval Katyňský masakr polských zajatců v roce 1940. U Tichých táborů šlo o podobný systém, jako v případě osob umístěných do Gulagu. Zadržení neměli žádné možnosti právní ochrany. Mezi vězni bylo například deset tisíc mladých chlapců z Hitlerových mládežnických organizací, kteří byli manipulováni a zfanatizováni jeho propagandou. Polovina z nich se ze sovětských lágrů domů nevrátila. Řadu vězňů tvořili členové německé sociální demokracie, aby němečtí komunisté mohli mít v řízení země většinu. Žádné kontakty s vnějším světem se nepovolovaly, příbuzní dokonce nedostávali ani oznámení o úmrtí vězně.

Několikasekundové video z lesního hřbitova Speciálního kempu NKVD č.2Buchenwald ukazuje část ze sedmi tisíc tyčí, které symbolizují oběti sovětského režimu. Zdroj YouTube.cz:

http://www.youtube.com/watch?v=tt9TbBEB5f4

Informace o počtu vězněných nejsou úplně spolehlivé. Podle posledních hlášení sovětské správy z roku 1950 Tichými tábory prošlo 122 671 Němců, 34 706 obyvatel Sovětského svazu a 461 obyvatel jiných národností. Z toho 40 244 bylo deportováno do SSSR, 43 035 zemřelo a 768 zastřeleno. O tom, že tábory NKVD měly charakter koncentračních táborů svědčí nález masového hrobu v roce 1990 poblíž lágru Sachsenhausen. Za hlavní příčiny úmrtí se udávala tuberkulóza, úplavice, mučení a popravy. Bohužel osvobozením koncentračního tábora Buchenwald 11. dubna 1945 temná historie tohoto bolestného místa neskončila. Nacházel se v něm Speciální kemp NKVD č.2, který byl předán NDR, Německé demokratické republice, až 6. ledna 1950. Teprve potom byl, mimo vstupní brány, krematoria, nemocnice a dvou strážních věží, zbourán a vybudováno z něj muzeum.

Ve Speciálním kempu NKVD č.2 Buchenwald bylo drženo 28 455 vězňů, z toho tisícovka žen. Zemřelo zde asi 7 000 osob a současný pomník sedmi tisíc tyčí symbolizuje jejich utrpení a smrt. Mimo těch, kteří se protivili sovětskému režimu, se v Buchenwaldu nacházela řada těch, kteří se ve službách nacistického Německa dopouštěli zločinů proti lidskosti. Mezi vězni se nacházeli i bývalí dozorci SS. Kdo z nich byl vinen a kdo ne? Nikdo to dnes neví. Neměli nárok na obhájce. Ve většině případů se nekonaly žádné procesy, v kterých by jim byla konkrétní vina prokázána a soudem stanoven trest. Mnozí řeknou, že všichni příslušníci SS si zacházení v Tichých táborech zasloužili. Jenže soudce a kat nemůže být v jedné osobě. Komunistický režim měl tehdy možná jedinečnou příležitost, jak se odlišit od nacistického zřízení a jeho postupů. Promarnil ji nejen kvůli uvězněným nevinným, ale i kvůli zavřeným zločincům z nacistického Německa. Poskytnutí práva na spravedlivý soudní proces těm, kteří se dopustili bezpráví, měl mít smysl v tom, aby byla přeťata cesta zla a nepokračovala dál. Na zlu totiž není nejhorší zlo samé. Na zlu je nejhorší, že dokáže zplodit další zlo.

Příště:

Koncentrák Buchenwald XXVII: Spravedlnost pro všechny

Předchozí články série:

Koncentrák Buchenwald I: Oběšencův strom

http://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=657218

Koncentrák Buchenwald II: Místo zla

https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=660524

Koncentrák Buchenwald III: Smrtihlav Karl Otto Koch

https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=669649

Koncentrák Buchenwald IV: Čarodějnice Ilse Kochová

https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=668122

Další informace o Ilse Kochové lze najít v článku ze série Dozorkyně smrti:

https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=552698

Koncentrák Buchenwald V: Vězněm v dobré společnosti

https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=661556

Koncentrák Buchenwald VI: Milující vrazi z SS

http://https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=662652

Koncentrák Buchenwald VII: Místo utrpení

https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=660907

Koncentrák Buchenwald VIII: Přijmout a zlomit

https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=661042

Koncentrák Buchenwald IX: Místo ponížení

https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=661152

Koncentrák Buchenwald X: Mučení

https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=665005

Koncentrák Buchenwald XI: Heftlink

https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=673519

Koncentrák Buchenwald XII: Každému, co jeho jest

https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=658822

Koncentrák Buchenwald XIII: Zrůdné experimenty

https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=661652

Koncentrák Buchenwald XIV: Otrocká práce vynáší

https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=662011

Koncentrák Buchenwald XV: Krvavé vlny národů

https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=674583

Koncentrák Buchenwald XVI: Takoví byli Češi

https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=675399

Koncentrák Buchenwald XVII: Lhostejná smrt

https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=675523

Koncentrák Buchenwald XVIII: Zestárlé děti

https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=666200

Koncentrák Buchenwald XIX: Šílenství

https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=673408

Koncentrák Buchenwald XX: Smutné panoptikum

https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=663505

Koncentrák Buchenwald XXI: Americké bomby

http://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=664502

Koncentrák Buchenwald XXII: Pochody smrti

https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=664082

Koncentrák Buchenwald XXIII: Naděje je ta nejlepší věc na světě

https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=665465

Koncentrák Buchenwald XXIV: Když vojáci pláčou

https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=663541

Koncentrák Buchenwald XXV: Hanba nám

https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=663636

Zdroje:

Americký historik Flint Whitlock a jeho knihy:

Buchenwald: Peklo na kopečku, rok vydání 2013

Buchenwaldské bestie: Karl a Ilse Kochovi a lampy se stínítkem z lidské kůže, rok vydání 2015

Přežil jsem Buchenwald: Moje osobní cesta peklem, rok vydání 2016

V drápech bestie, rok vydání 2010, autor Jan Hajšman, český novinář a vězeň

Wikipedie, otevřená encyklopedie

Muzeum koncentračních táborů Buchenwald a Mittelbau-Dora

https://www.buchenwald.de/en/171/

Fotografie a videa:

Wikimedia Commons, Wikipedie, otevřená encyklopedie, YouTube.cz, není-li uveden jiný zdroj nebo odkaz. Titulní fotografie Public Domain, odkaz: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Buchenwald_gatehouse#/media/File:Buchenwald_Ammunition_62133.jpg

Autor: Jan Šik | sobota 12.1.2019 18:00 | karma článku: 20.67 | přečteno: 653x

Další články blogera

Jan Šik

Koncentrák Buchenwald XXV: Hanba nám

Obyvatelé Výmaru žili jen kousek od koncentračního tábora. Když ho 16. dubna 1945 spatřili poprvé na vlastní oči zblízka, hlavou se jim musely honit různé myšlenky.

5.1.2019 v 18:00 | Karma článku: 22.29 | Přečteno: 726 | Diskuse

Jan Šik

Koncentrák Buchenwald XXIV: Když vojáci pláčou

Velitel americké 3. armády, čtyřhvězdičkový generál George Smith Patton, měl různé přezdívky. Starej krvák, Krev a odvaha, Tankový rozrážeč nebo Krev a bláto. Nikdy mu nebylo tak zle, jako při prohlídce koncentračního tábora.

29.12.2018 v 18:00 | Karma článku: 27.09 | Přečteno: 1121 | Diskuse

Jan Šik

Koncentrák Buchenwald XXIII: Naděje je ta nejlepší věc na světě

Blížil se konec druhé světové války a s ním přišlo postupné osvobozování vězňů v koncentračních táborech. Jako první do lágru u Výmaru vstoupila americká armáda.

22.12.2018 v 18:00 | Karma článku: 16.94 | Přečteno: 442 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Lubomír Stejskal

Za objetí vyloučení ze studia: Jak to dopadlo

Čtrnáctého ledna jsem psal o neuvěřitelném příběhu, který se stal na jedné egyptské univerzitě. Tedy přesněji: neuvěřitelné je to, co následovalo po jednom docela obyčejném vyznání lásky.

16.1.2019 v 8:00 | Karma článku: 10.96 | Přečteno: 187 | Diskuse

Jan Rýznar

Už i prezident M. Zeman přestal považovat kněze a preláty za elity.

Máme v novodobé ČR novinku - veřejně se mezi sebou melou špičky české katolické církve. Možná si řeknete, že je nám to fuk. Třeba ano, ale jejich vliv na společnost a zejména univerzity byl hodně zásadní. To se mění.

16.1.2019 v 7:53 | Karma článku: 8.68 | Přečteno: 176 | Diskuse

Vladimír Veverka

Který stát zastupují naši Státní zástupci?

Již delší čas přemýšlím o tom koho vlastně zastupují naši státní zástupci a odkud se berou někteří naši soudci. Jak velký podíl jich je zkorumpovaných? A jestli v řadách policie, která ty případy "připravuje" je ten podíl stejný.

16.1.2019 v 3:45 | Karma článku: 20.84 | Přečteno: 645 |

Marek Trizuljak

Ruská hybridní válka konečně začíná dostávat na frak

Už to málem vypadalo jako kdysi ono tragické, nechvalné obležení Stalingradu... Veřejnost západních zemí dnes jakoby byla sevřena kolem krku, manipulovaná propagandou, šířením strachu a nenávisti.

15.1.2019 v 23:28 | Karma článku: 16.91 | Přečteno: 436 |

František Novotný

Soud sprostil viny policistu, který zablokoval ujíždějícího motorkáře

Soudce Vlasák zprostil viny policistu Vaníčka, který zablokoval a zastavil ujíždějícího motorkáře. S potěšením jsem se dočetl, že soudce (chce se mi skoro napsat: "výjimečně") osvobodil policistu, který konal svou povinnost.

15.1.2019 v 23:15 | Karma článku: 9.84 | Přečteno: 309 | Diskuse
Počet článků 216 Celková karma 20.73 Průměrná čtenost 1105

Žijme přítomným okamžikem, ale nezapomínejme, že kdo nezná minulost, nemá budoucnost. 

 

"Spatřit svět v zrnku písku a nebe v divoké květině. Zachytit nekonečno v dlani a věčnost v jedné hodině". William Blake

 

Najdete na iDNES.cz